Lusty Ama: Stirred-Up Pot (1976)

AKA: Shikijô ama midare tsubo | Directed by Saburo Endo | Country: Japan | Language: Japanese | 72 mins
Cast: : Natsuko Yashiro, Naomi Oka, Kazuki Dômoto, Yasuhiko Ishizu, Ikunosuke Koizumi, Kensuke Tamai, Kyoichi Mizuki
Subtitles : –

[NF] Lusty Ama: Stirred-Up Pot (1976)
[RG] Lusty Ama: Stirred-Up Pot (1976)