The Woman Diver (1979)

AKA: Shiofuki ama | Directed by Shinichi Shiratori | Country: Japan | Language: Japanese | 68 mins
Cast: : Akiko Hyûga, Yûko Asuka, Yuki Yoshizawa, Hiroshi Gojo, Akio Kaneda, Shin’ichi Arai, Sabu Kawahara, Ichiro Kijima
Subtitles : –

[NF] The Woman Diver (1979)
[RG] The Woman Diver (1979)