Summer Relationship (1978) HD

AKA: ひと夏の関係, Hito natsu no kankei | Directed by Akira Kato | Country: Japan | Language: Japanese | 75 mins
Cast: : Minako Mizushima, Izumi Shima, Tamaki Katsura, Keijirō Shiga, Junichiro Yamashita, Toshikatsu Matsukaze, Ryōichi Kusanagi, Hiroshi Gojo, Hiroshi Miyamoto, Tarō Bonten, Yukitomo Tochino, Kenji Shimamura
Subtitles : –

Synopsis

[NF] Summer Relationship (1978) HD
[RG] Summer Relationship (1978) HD