Omanta hayashi: Harenchi ondo (1981) HD

AKA: Shameless Dance Song, おまんた囃子 ハレンチ音頭 | Directed by Mamoru Watanabe | Country: Japan | Language: Japanese | 65 mins
Cast: : Yôko Natsu, Kayoko Sugi, Nashima Aono, Madoka Mizuki, Shinji Kubo, Kazuhiro Sano
Subtitles : –

Synopsis

[NF] Omanta hayashi: Harenchi ondo (1981) HD
[RG] Omanta hayashi: Harenchi ondo (1981) HD